VEDIC ART  är en konstform som består av 17 principer som grundades av konstnären Curt Källman och bygger på de mångtusenåriga Vedaskrifterna i sanskrit, naturlagar som är en väg till kunskap om oss själva, en kunskap som bekräftar det vi redan vet. Det är ett kravlöst måleri och skapande som uttrycker vårt inre ljus i färg och form. Principerna uttrycker livet i konsten och konsten i livet                                                                              
 

  
Jordängeln