Det anses att Jesus talade Arameiska.

Enligt språkforskaren Neil Douglas-Klotz är Arameiska, som de andra semitiska språken,  ett språk som kan och bör tolkas på flera nivåer. Jag kan inget om språk men den bifogade tolkningen tillför något nytt..  Fader/Moder Vår .


På denna länk kan man höra det Arameiska uttalet rad för rad.