Om minnet och minnesforskning och olösta problem

Något om minnet 1

Något om minnet 2