VIKTIG INFORMATION OM HUR VI MÅSTE ÄNDRA EKONOMI OCH POLITIK FÖR ATT FÅ EN

HÅLLBAR UTVECKLING FÖR ALLA PÅ VÅR PLANET

Johan Rockström, Anders Wijkman ny bok Bankrupting Nature engelsk sammanfattning

Artikel i SvdVenusprojektet   reursbaserad ekonomi