Parlamentarisk budget
Innehåller bakgrund, definition och  ett enkelt bevis för att den parlamnetariska budget blir balanserad ocn
de av partier/block framlagd förslagen är balanserade