Hjärnforskare som visar att medvetandeproblemet ännu inte är löst.

Roger Sperry

var i Sverige 1981 för att hämta sitt Nobelpris för forskningen om ”split-brain”. Han var då med de två andra Nobelpristagarna i medicin Torsten Wiesel och David Hubel inbjuden till en brasafton med medicinstuderande. De fick då frågan vad de önskade sig för ny vetenskaplig upptäckt i framtiden. Hubel och Wiesel önskade sig veta mer om några celler i synbarken medan Sperry utan att blinka svarade: " Att få veta hur hjärnan skapar medvetandet. " (Egna anteckn KI 1981, min övers.)

Antonio Damasio

skrev i Scientific American dec 1999 

en bra artikel om de svåra olösta problemen när det gäller medvetandet och hjärnan men tror att det ska vara lösta efter 50 år. 

Francis Crick

(en av DNA:s upptäckare) och hans kollega

Christof Koch

som nu ägnar sig åt forskning kring medvetandet och hjärnan skrev i 

Nature Neuroscience 6 no 2 ,2003, 119-126:

”No one has produced any plausible explanation as to how the experience of the redness of red could arise from the action of the brain”

 

“Ingen har kommit med någon trovärdig förklaring till hur upplevelsen av det röda när vi ser något rött kan uppstå ur hjärnaktivitet.” (min övers.)

dvs ingen har förklarat hur hjärnan kan skapa upplevelsen röd, det s k kvaliaproblemet se nedan.

 

 

Filosofer som visar att medvetandeproblemet ännu inte är löst.

Gunnar Svensson

:

Hemsida

Finner vi själen i hjärna? i Ellegård A, red Om Själen Natur&Kultur 1994.

Bra beskrivning av kvaliaproblemet.


David Chalmers: Hemsida 

Facing up to the problems of Consciousness som Chalmers presenterade 1994 där han skiljer på easy problems och hard problems och där de senare inte lösts utan enligt Chalmers kräver icke reduktionistisk

förklaring

English summury part 1 of Chap 5

from  Chalmers latetst book the charachter of consiousness 2010

  Puzzle of Conscious experience     Mind and consciouness Five questions  

Korta bra videos  om hard problems                    om emergence  och att kvantmekanik inte heller räcker för att förklara medvetande  Science of Consciousness

Ricardo Mansotti bra om externalism dvs medvetandet inte i hjärnan fast i fyra dimensioner


En ny syn på medvetande   Jan Pilotti    Abstract

Relativtetsteorin och medvetandet
Medvetandet och Hjärnan  Kan vara lättast att börja med. Utgår från nära-döden-upplevelser, undersöker olika idéer om hjärnan men argumenterar för att vi inte ens kan förklara vanliga sinnesupplevelser. Idén om en ny modell för medvetandet utifrån en utvidgning av den speciella relativitetsteorin till sex dimensioner Se mina  vetenskapliga presentationer CONSCIOUS SPACETIME

Världskonferenser  Towards a Science of consciousness