David Chalmers: Hemsida 

Facing up to the problems of Consciousness som Chalmers presenterade 1994 där han skiljer på easy problems och hard problems och där de senare inte lösts utan enligt Chalmers kräver icke reduktionistisk

förklaring

 

English summury part one of Chap 5 from  Chalmers latetst book the charachter of consiousness 2010

  Puzzle of Conscious experience     Mind and consciouness Five questions  

Korta bra videos  om hard problems                    om emergence  och att kvantmekanik inte heller räcker för att förklara medvetande  Science of Consciousness
Och en tidigare intervju The Conscious mind