"If at first an idea does not sound absurd there is no hope for it "

                                                        ( Albert Einstein (1))

 

          Artiklar                 Böcker                     Plattland

Artiklar/Presentationer

 

On a mathematical possible extension of space-time in the special theory of relativity to six dimensions and its relation to near-death-experiences and to the mind-matter problem in general  Abstract

Lite mer utförligt i  Relativitetsteorin och medvetandet 

Och den matematiska grunden se rumtid

Presentation på ICCP 2005 (Världskonferens för Kognitiv Psykoterapi)

Abstract:Mind-body problem – undecidable but meaningful. Relevance for treatment of suicidal intention

 

 Presentation på Towards a Science of Consciousness may 2011

 What can a brain really do? Mind-body question is either undecidable or material­ism is false. Solving the problem of consciousness by transforming the hard problems to easy ones ABSTRACT

 

 Psykiatrin och människans själ

 publicerad i Tidskrifen Svensk psykiatri nr 1 2010 i något förkortad form i papperstidningen men kan laddas ned i full version från deras hemsida Tidskriften för Svensk psykiatri

 Ett konventionellt svar finns i SP nr 2 2010. Och mitt svar

 Hjärnmaterialismen kan ej förklara själen

 

i Tidskriften Svensk psykiatri nr 1 2011 i förkortad form i pappersupplagan men i full version på hemsidan. Referar i den artikeln även till

Kan naturvetenskapen verkligen förvisa Gud till att vara ett hjärnspöke?

 

 

Böcker


 

Medvetandet och döden. En antologi om nära-döden-fenomen och utomkroppsliga upplevelser

Red Kersti Wistrand och Jan Pilotti NoK 1982 

(ska gå att ladda ned kapitelvis från länken ovan vi droppbox. Om krånglar maila mig, se mailadress

nere till höger)

 

 

Medverkat i Nytänkande red N-O Jacobson Norsteds 1987 med kapitlet Medvetandet och Hjärnan här kallat     Nära-döden-upplevelser och medvetandet 

Kan vara lättast att börja med. Utgår från nära-döden-upplevelser, undersöker olika idéer om hjärnan men argumenterar för att vi inte ens kan förklara vanliga sinnesupplevelser. Idén om en ny modell för medvetandet utifrån en utvidgning av den speciella relativitetsteorin till sex dimensioner

 

PLATTLAND

 

Ett litet besök i plattland    och en fin animation på Youtube Flatland   


Den klasiska boken om ”plattländare ” Abbott E , Flatland org 1884 talet i en intressant dubbelbok med Burger D Sphereland  Harper Collins 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Citerat från Michio Kaku Physics of the Impossible Penguin Books  2009 men ingen tydlig källa

 

 

 

 

 

 

 

OBS Om ni laddar ned någon fil får den ett siffernamn. Vill ni spara filen rekommenderas att ni döper om den