Vi är många inom psykiatrin som oroar oss och en läkare i Uppsala, Kajsa M Nordström, har tagit initiativ till att träffas för att se om vi gemensamt kan hitta sätt att verka för en psykiatri som inte är fullt så enögd som den i vissa stycken har blivit nu.
och det har startats ett

”Upprop för en ny Psykiatri” (facebook). Plattformen är ännu inte formulerad men de frågor som diskuteras är:

*Ekonomi - på flera ställen minskar resurser och styrningen är ”svajig” och kortsiktig

*Behov av mer forskning istället för ideologisk styrning

*Försvar för en helhetssyn på psykiska problem och sjukdomar.
Ett första möte hölls 8 mars
Kontakt via  nypsykiatri@gmail.com

Hemsida på G     Nypsykaitri