Många flyktingbarn far illa av asylprocessen i Sverige.

Något om forskningen och erfarenheten av sk apatiska barn sammanställt av mig.

Se även en artikel av barn- och ungdomspsykiater Torgny Gustavsson Tidskriften Svensk Psykiatri nr4 2011 sid 39-40