Debatt i NA med Humanisterna om förtryck av kvinnor i religionens namn, Gud och medvetandet.

Refrenser till hjärnforskare


Min Kommentar  om tro och vetenskap som svar till Metta Fjlekner i SvD 13 nov Kristendom skolan


En mycket bra understreckare av Fredrik Svenaeus  Manualen som tog sorgen ifrån oss

som presenterar en bra bok som kritiserar DSM IV