Den förlorade sorgsenheten. Hur psykiatrin förvandlade normal sorg till depressiv störning (övers: Ingrid Raattamaa, Dualis, 333 s). Det rör sig om en milstolpe i psykiatrins sociologi och filosofi. Författarna, Allan W Horwitz och Jerome C Wakefield, är ledande företrädare för sina respektive fält som här slagit sina påsar ihop för att leverera en attack på medikaliseringen av den normala sorgen och ledsenheten