Ett samhälle värderas efter hur det bemöter de svagaste . Efter Tage Erlander


"Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot  en av dessa mina minsta bröder och systrar, det haven I gjort mot mig" Efter Matt 25:40Första linjens barn- och ungdomspsykiatri bör handhas av BUP

Det pågår en stor förändring av BUP  men enligt min mening utan klarhet och eftertanke.  Har skrivit om det i Nerikes Allehanda 1 juli och i

 Nr 2 2011 sid 83-84  och Nr 3 sid 85-86 i  Tidskriften Svensk Psykiatri
eller här  Vart är BUP på Väg 1?   del 1   Vart är BUP på väg 2? del 2  referensdel 2


Flyktingbarn


ADHD

TRAUMA

Sexuella övergrepp