On a mathematical possible extension of space-time in the special theory of relativity to six dimensions and its relation to near-death-experiences and to the mind-matter problem in general  Abstract

Lite mer utförligt i  Relativitetsteorin och medvetandet 

Och den matematiska grunden se spacetime

 

Presentation på ICCP 2005 (Världskonferens för Kognitiv Psykoterapi)

Abstract:Mind-body problem – undecidable but meaningful. Relevance for treatment of suicidal intention

 

Psykiatrin och människans själ publicerad i Tidskrifen Svensk psykiatri nr 1 2010 i något förkortad form i papperstidningen men kan laddas ned i full version från deras hemsida Tidskriften Svensk Psykiatri