Solidariteten     

Upp själar uti alla männskor

Som hjärnan bojor lagt uppå

I hjärtat sjunger våran mentor

Nu ska kärlekens väg vi gå

Vakna upp ur mörka marknadsruset

Själ stig upp du är nu fri

Från mörkret stiga vi mot ljuset,

från intet allt vi vilja bli.

 

Upp till kamp för Planeten!

Sista striden det är,

ty Solidariteten

åt alla lycka bär.

Upp till kamp emot Planeten !

Sista striden det är,

ty Solidariteten

åt alla lycka bär.