"If at first an idea does not sound absurd there is no hope for it "

                                                        ( Albert Einstein (1))


 

          Artiklar                 Böcker                     Plattland

 

Artiklar

On a mathematical possible extension of space-time in the special theory of relativity to six dimensions and its relation to near-death-experiences and to the mind-matter problem in general  Abstract

Lite mer utförligt i  Relativitetsteorin och medvetandet 

Och den matematiska grunden se spacetime

 

Presentation på ICCP 2005 (Världskonferens för Kognitiv Psykoterapi)

Abstract:Mind-body problem – undecidable but meaningful. Relevance for treatment of suicidal intention

 

Psykiatrin och människans själ publicerad i Tidskrifen Svensk psykiatri nr 1 2010 i något förkortad form i papperstidningen men kan laddas ned i full version från deras hemsida Tidskriften Svensk Psykiatri


Böcker

 Medvetandet och döden. En antologi om nära-döden-fenomen och utomkroppsliga upplevelser Red Kersti Wistrand och Jan Pilotti NoK 1982

 

Medverkat i Nytänkande red N-O Jacobson Norsteds 1987 med kapitlet

 

Medvetandet och Hjärnan 

Kan vara lättast att börja med. Utgår från nära-döden-upplevelser, undersöker olika idéer om hjärnan men argumenterar för att vi inte ens kan förklara vanliga sinnesupplevelser. Idén om en ny modell för medvetandet utifrån en utvidgning av den speciella relativitetsteorin till sex dimensioner


 

 

PLATTLAND

Ett litet besök i plattland    och en fin animation på Youtube Flatland   

  Den klasiska boken om ”plattländare ” Abbott E , Flatland org 1884 talet i en intressant dubbelbok med Burger D Sphereland  Harper Collins 1994


 

(1) Citerat från Michio Kaku Physics of the Impossible Penguin Books  2009 men ingen tydlig källa