Matematisk beskrivning av världen i fysiken. Från rum och tid till rumtid

Del 1 Bakgrund till Einsteins speciella relativitetsteori   Från klassisk fysik till Einstein
Del 2 Överljushastighet och sex dimensioner
The mathematical basis for extending Einsteins special theory of relativity to include superlight velocities and an idea of six dimensional space-time

Del 3 Six dimensions and consciuosness  Abstract
          Lite mer utförligt       och mer populärt  Medvetandet och hjärnan