Debatt artikel i SvD nätupplaga Rättsprocess hjälper sällan barnen  om behandling istället för straff för att nå flera barn. Idag är  det flera tusen barn som inte nås av samhällets skydd och hjälp.

Debatt i NA om förtryck av kvinnor i religionens namn, Gud och medvetandet.

Refrenser till hjärnforskare


Min Kommentar  om tro och vetenskap som svar till Metta Fjlekner i SvD 13 nov Kristendom skolan


En mycket bra understreckare av Fredrik Svenaeus  Manualen som tog sorgen ifrån oss

som presenterar en bra bok som kritiserar DSM IV