Sex dimensionell relativitetsteori

Dr E A B Cole  matematiker som publicerat bra artiklar om six dimensional realtivity.

På hans hemsida finns referenser och en artikel. Bla annat har han skrivit

Prediction of dark matter using six-dimensional special relativity


 Dr Matej Pavsic fysiker som publicerat om generaliserade LT, tre tider och tachyoner

Han löser kausalitetsparadoxen med tachyoner med Everetts mångvärldstolkning.

Som framgår av mitt abstract så anser jag Everetts tolkning är tveksam.


Jan Pilotti

On a mathematical possible extension of space-time in the special theory of relativity to six dimensions and its relation to near-death-experiences and to the mind-matter problem in general Abstract

Lite mer utförligt i  Relativitetsteorin och medvetandet 

Och den matematiska grunden se spacetime

 

Kvantmekanik

Prof Howard Wiseman har skrivit en intressant historik om Einstein och Bell's teorem

och enligt min mening visar  på hur "skakigt" det var när Köpenhamnstolkning knåpades ihop.

Och att Bell's teorem och utifrån de gjorda experimenten (tex Aspect)  gör att vi måste välja mellan

icke-lokal verklighet eller solipsism. Han citerar Bell's och Poppers kritik av den senare.

Min uppfattning är att det är intellektuell hybris att tro på solipsismen.

Platons ideal Det Sanna, Det Sköna och Det Goda tycker jag är en god grund för all mänsklig verksamhet

även vetenskap.


PLATTLAND

Ett litet besök i plattland    och en fin animation på Youtube Flatland